DET HANDLER OM salg af boliger...
- men mest om MENNESKER!

Frederik Schelde, indehaver